இந்தியாதமிழ்நாடு

டிசம்பர் மாதம் 18 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது!!

வரும் டிசம்பர் மாதம் 18 நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்‍கும் என்ற தகவல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள விடுமுறை பட்டியல் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.

ஒவ்வொரு மாதமும் போலவே, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி டிசம்பர் தொடக்கத்திற்கு முன் வங்கி விடுமுறைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டது.

டிசம்பர் மாதம் ஐந்து பண்டிகை விடுமுறைகளுடன், நாட்டில் உள்ள வங்கிகளும் 5 ஞாயிறு மற்றும் 2 சனிக்கிழமைகளில் மூடப்பட்டிருக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

டிசம்பரில் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வங்கி விடுமுறைகளைத் தவிர, அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சங்கமும் 6 நாள் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தத்திற்கு திட்டமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்‍கது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + = twenty one

Back to top button
error: