ஆன்மீகம்

கண் திருஷ்டியிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்?

நல்ல எண்ணம் உடையவர்கள் நம்மையோ, நமது வீட்டையோ, நாம் உண்ணும் உணவையோ பார்க்கும் போது கண் திருஷ்டி படாது. வயிற்றெரிச்சல், பொறாமை போன்ற தீய எண்ணம் உள்ளவர்களின் பார்வை படும்போது கண் திருஷ்டி படும். திருஷ்டி சுற்றிப் போடுவது ஒன்றுதான் இதற்குத் தீர்வு.

ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன் ஆகிய நாட்களில், சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் சுற்றிப் போடுவது வழக்கம். மூன்று மிளகாய் வற்றலையும், சிறிது கல் உப்பும் எடுத்து, எரியும் அடுப்பில் போடவேண்டும். பொதுவாக எரியும் நெருப்பில் மிளகாய் விழுந்தால் அந்தப் புகை நமக்குக் கமரும். ஆனால் கண் திருஷ்டி உள்ளவர்களுக்குச் சுற்றிப் போட்டால் அது கமராது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: