ஆன்மீகம்

பரிகாரம் என்றால் என்ன?

இறைவனிடம் மன்னிப்புக் கேட்கும் வழிபாட்டை அல்லது பூஜையை, பரிகாரம் என்கிறோம். ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு மருந்து உள்ளதுபோல், ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் வெவ்வேறு பரிகாரங்கள் உள்ளன.

இந்தப் பிறவியிலும், முந்தையப் பிறவிகளிலும், தெரிந்தும் தெரியாமலும், கனவிலும், நனவிலும், உடலாலும், மனத்தாலும் பேச்சினாலும், செய்கைகளினாலும் பல பாவச் செயல்களை நாம் செய்திருப்போம். அதன் பயனாக நமக்குத் துன்பங்களும், இன்பங்களும் வருகின்றன. தவறு செய்வது மனித இயல்பு. அவற்றை உணர்ந்து, மனம் வருந்தி இறைவனிடம் மன்னிப்புக் கேட்டால் அவன் நிச்சயம் மன்னித்து விடுவான்.

இதையும் படிங்க:  ஒரே ராசியில் நிறைய கிரகங்கள் சேர்ந்திருந்தால் பலன் உண்டா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: