ஆரோக்கியம்

சேற்றுப்புண் பிரச்சினைக்கு மஞ்சள் மட்டும் போதும்! இப்படி பயன்படுத்தி பாருங்க..!

சேற்றுப் புண் என்பது பொதுவாக மனிதர்களுக்கு கால் விரல்களுக்கு இடையே உள்ள சவ்வுப் பகுதிகளில் ஏற்படும் புண்ணைக் குறிக்கும்.

இது மழைக்காலத்தின் பொது, சேறு மற்றும் சகதிகளிலும் ஈரப்பாங்கான மண்ணில் அதிக நேரம் செருப்பணியாமல் வெறும் காலுடன் நிற்பதாலும் வரக்கூடும். சில நேரங்களில் இது மிகுந்த அரிப்பையும் ஏரிச்சலையும் ஏற்பட கூடியதாக இருக்கும். இவற்றை ஆரம்பத்திலே சரி செய்வதே நல்லது.

இதனை போக்க கிருமிகொல்லியான மஞ்சள் பெரிதும் உதவுகின்றது. இதனை ஒரு சில பொருட்களுடன் கலந்து பூசும் போது சேற்றுப்புண் விரைவில் மறைவதை காணலாம்.

அந்தவகையில் சேற்றுப்புண் பிரச்சினைக்கு மஞ்சளை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என பார்ப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: