உலகம்

ஏழை நாடுகளுக்கு தடுப்பூசி வழங்கும் அமெரிக்கா..!

அமெரிக்கா, 50 கோடி ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை வாங்கி அதை குறைந்த மற்றும் நடுத்தரத்துக்கும் குறைவான வருவாய் உள்ள நாடுகள் மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் என 92 நாடுகளுக்கு வழங்க உள்ளது.

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை மூலம் பல மில்லியன் நபர்களின் உயிர்கள் காப்பாற்றப்படும் என, அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடன் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: