இந்தியா

ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது பங்குச்சந்தை..

வாரத்தின் முதல் வர்த்தக நாளில் இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்றத்துடன் வர்த்தகம் தொடங்கியுள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 386 புள்ளிகள் உயர்ந்து 46,680 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியுள்ளது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 99 புள்ளிகள் அதிகரித்து 13,719 புள்ளிகளாக உள்ளது.

Back to top button
error: Content is protected !!