உலகம்

கொடிய பாம்பிடம் கடி வாங்கி குழந்தைகளை காப்பாற்றிய பூனை..

ஆஸ்திரேலியாவில் கொடிய விஷம் கொண்ட பாம்பிடம் இருந்து வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 2 குழந்தைகளை காப்பாற்ற பாம்பிடம் சண்டையிட்டு உயிரிழந்த ஆர்தர் என்ற பூனை மனிதர்களின் மனிதாபிமானத்தை மிஞ்சியுள்ளது.

குழந்தைகளை காப்பாற்ற உயிர் நீத்த பூனையை நினைத்து அதன் எஜமானர்கள் மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். செல்லப்பிராணிகள் தங்களது உரிமையாளர்களுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் என்பதை இந்த சம்பவம் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.

Back to top button
error: Content is protected !!