20221227 172950

சத்து மிகுந்த கம்பில்.. இனிப்பு பணியாரம் செய்து சாப்பிடுங்க..!

கம்பு சத்து மிகுந்ததும், ஆரோக்கியத்தை அள்ளித் தரும் தானியமாகும். கம்பினை அடிக்கடி நம்…

Continue reading
0 Comments
error: