ஆன்மீகம்

வீட்டில் நெகடிவ் எனர்ஜி குறைய செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள்..!

உங்கள் வீட்டில் நெகடிவ் எனர்ஜி இருப்பதை எப்படி அறிந்து கொள்வது என்பதையும், நெகடிவ் எனர்ஜி குறைய செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் என்னவென்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

வீட்டில் நெகடிவ் எனர்ஜி குறைய செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள்
உங்கள் வீட்டில் ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் தண்ணீர் நிரப்பி முழு எலுமிச்சம்பழத்தை அதில் போட எலுமிச்சை மிதந்தால் நெகடிவ் ஆற்றல் இல்லை எனவும், மூழ்கி போனால் நெகடிவ் எனர்ஜி உள்ளதாகவும் கொள்ளலாம்.

வீட்டில் நெகடிவ் எனர்ஜி குறைய செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள்…

  • தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் விளக்கேற்றுதல்
  • சாம்பிராணியுடன் குங்க்லியம் சேர்த்து தூபம் போடுதல்
  • கோமியத்துடன் கோமுக நீர் கலந்து வீடு முழுவதும் தெளித்தல்
  • பழைய பொருட்களை அகற்றுதல்
  • ஓடாத கடிகாரங்களை சரிபார்த்தல்
  • ஒழுகும் பைப்புகளை சரி செய்தல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: