உலகம்

ஒரே ஒரு திராட்சை பழம் தான்! ஆனா விலை மட்டும் ரூ.35 ஆயிரமா?

பழங்காலத்தில் வளர்க்கப்பட்ட பழம் மற்றும் காய் வகைகள் இன்றைய சூழலில் வளர்வதில்லை. அப்படியே ஒரு சில இடங்களில் அவை வளர்க்கப்பட்டால் அவற்றை வாங்க பலர் நான் நீ எனப் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வருகின்றன.

அப்படிப்பட்ட போட்டிபோட்டுக்கொண்டு பலர் வாங்கும் பழம் தான் ரூபி ரோமன் திராட்சைப்பழம். இந்த பழத்தில் குறைந்த அமிலத்தன்மை உள்ளது.

மிகவும் சுவையாகவும் அதிக சர்க்கரை கொண்டதாகவும் இப்பழம் உள்ளது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு திராட்சையும் 20 கிராமுக்கு மேல் எடை உள்ளதாக இருக்கும்.

இந்த சிவப்பு திராட்சை வகைகளில் ஒரு கொத்து 1.2 மில்லியன் யென்னுக்கு, அதாவது இந்திய விலையில் ரூபாய் 7,55,000க்கும் அதிகமாக ஜப்பானில் விற்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது ஒரே ஒரு திராட்சை பழத்தின் விலை மட்டும் சுமார் ரூ. 35 ஆயிரம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: