ஆன்மீகம்தமிழ்நாடு

கோயிலுக்கு செல்லும் போது செருப்பு அணியக்கூடாது! இதுல கூட சைன்ஸா..?

கோயிலுக்குள் நுழைவதற்கு முன்னால் எல்லோரும் செய்கின்ற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் செருப்பை வெளியே கழட்டிவிடுவது தான். இதற்கு காரணம் கோயில் உள்ளே கடவுள் இருக்கிறார் என்று மதத்தோடும் கடவுளோடும் தொடர்புபடுத்தியே பார்க்கிறோம்.

ஆனால் இதற்குப் பின்னால் மிகப்பெரிய அறிவியல் காரணமே இருக்கிறது. கோயிலில் இயற்கையாகவே மின் காந்த அலைகளும் மின்சாரப் புலங்களின் மிகத் தூய்மையான அதிர்வுகளும் இருக்கின்றன.

கோயிலுக்குள் நுழையும் போதே மிகப்பெரிய மையப்பகுதி இருக்கும். அந்த இடத்தில் தான் மின்காந்தப் புலங்களும் நேர்மறை ஆற்றலும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் தான் கோயிலுக்குள் நுழையும் போது காலணிகளை வெளியில் கழட்டி வைத்துவிட்டு செல்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: