இந்தியா

மாநிலங்களிடம் எவ்வளவு தடுப்பூசி உள்ளது?

மாநிலங்களுக்கும், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் மத்திய அரசு 37.43 கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகளை வழங்கி உள்ளது. இதில், 35.75 கோடிக்கு அதிகமான டோஸ் தடுப்பூசிகள் மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளன.

தற்போது மாநிலங்களிடமும், யூனியன் பிரதேசங்களிடமும் 1.67 கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பாக உள்ளன என, மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: