ஆன்மீகம்ஜோதிடம்

சுபச் செயல்கள் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்கள்..!!

நமது முன்னோர்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களை வகுத்து வைத்துள்ளனர். அவை யாதெனில் எல்லா நட்சத்திரங்களிலும், எல்லா காரியங்களையும் செய்வது என்பது உசிதமானதல்ல. சில காரியங்களுக்கு இந்த நட்சத்திரங்கள் மட்டுமே உகந்தது என்று நம் முன்னோர்கள் பகுத்து அதை நமக்கு அளித்தும் சென்றுள்ளனர்.

எந்த ஒரு காரியமும் செய்வதற்கு முன்பாக அன்றைய தினத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களை பார்த்து, நாம் செய்யும் காரியத்திற்கு இந்த நட்சத்திரம் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆதரவாக இருக்கின்றதா? என்று ஆராய்ந்து செய்வது, செய்ய நினைத்த காரியங்களில் எதிர்பார்த்த பலன்களை நாம் அடைய உதவும்.

அந்த வகையில் எந்தெந்த நட்சத்திரத்தன்று என்னென்ன காரியங்களை செய்யலாம்? என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

மாங்கல்யம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்கள் :

மாங்கல்யம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்கள் என்று சில நட்சத்திரங்களை நம் முன்னோர்கள் வகுத்துள்ளனர்.

அவைகள் பின்வருமாறு,

அசுவினி, ரோகிணி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், ரேவதி, சித்திரை ஆகிய நட்சத்திரங்கள் மாங்கல்யம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்களாகும்.

திருமணம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்கள் :

திருமணம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்கள் என்று சில நட்சத்திரங்களை நம் முன்னோர்கள் வகுத்து உள்ளனர்.

அவைகள் பின்வருமாறு,

ரோகிணி, மிருகசீரிடம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், உத்திராடம், திருவோணம், மூலம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் திருமணம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்களாகும்.

சாந்தி முகூர்த்தம் வைக்க உகந்த நட்சத்திரங்கள் :

திருமணமான தம்பதிகளுக்கு சாந்தி முகூர்த்தம் வைக்க உகந்த நட்சத்திரங்களை நம் முன்னோர்கள் வகுத்துள்ளனர்.

அவைகள் பின்வருமாறு,

ரோகிணி, உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், உத்திராடம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி, அசுவினி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், சித்திரை, அவிட்டம் ஆகிய நட்சத்திரங்கள் சாந்தி முகூர்த்தம் வைக்க உகந்த நட்சத்திரங்களாகும்.

சீமந்தம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்கள் :

கர்ப்பமான பெண்களுக்கு செய்யப்படும் சடங்குகளில் ஒன்றான சீமந்தம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்களை நம் முன்னோர்கள் வகுத்துள்ளனர்.

அவைகள் பின்வருமாறு,

ரோகிணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூசம், அஸ்தம், உத்திரட்டாதி, திருவோணம், ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் சீமந்தம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்களாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ninety seven − = 96

Back to top button
error: