தமிழ்நாடுமாவட்டம்

தமிழக இ-சேவை மைய வேலைவாய்ப்பு.. உடனே விண்ணப்பியுங்கள்..

தமிழக இ-சேவை மையங்களில் இருந்து காலியாக உள்ள Senior Software Developer – Blockchain, Senior Technical Architect (Blockchain), Tech Lead – Blockchain Development, Tech Lead – Business Consultant (Blockchain), Machine Learning Engineer – Computer Vision, Machine Learning Engineer – Natural Language Processing, Machine Learning – MLOPS, Senior Software Engineer – Full Stack Development, Data Visualization Engineer, Data Architect, Software Engineer, SAS certified Experts / Data Scientists, பணியிடங்களை நிரப்பிட ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதற்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பணியிடங்கள் :

Senior Software Developer – Blockchain, Senior Technical Architect (Blockchain), Tech Lead – Blockchain Development, Tech Lead – Business Consultant (Blockchain), Machine Learning Engineer – Computer Vision, Machine Learning Engineer – Natural Language Processing, Machine Learning – MLOPS, Senior Software Engineer – Full Stack Development, Data Visualization Engineer, Data Architect, Software Engineer, SAS certified Experts / Data Scientists பணிகளுக்கு என பல்வேறு காலியிடங்கள் உள்ளது.

கல்வித்தகுதி :

Senior Software Developer – Blockchain :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
cryptography பணியில் நல்ல திறனுடன் பணியில் 3 வருட முன் அனுபவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

Senior Technical Architect (Blockchain) :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும் இப்பணிகளில் 4-10 வருடங்கள் வரை முன் அனுபபிவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

Tech Lead – Blockchain Development :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும் cryptography பணியில் நல்ல திறனுடன் இப்பணிகளில் 2-7 வருடங்கள் வரை முன் அனுபபிவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

Tech Lead – Business Consultant (Blockchain) :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் MBA in General Management / Marketing / Product Marketing தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் cryptography பணியில் நல்ல திறனுடன் இப்பணிகளில் 2-5 வருடங்கள் வரை முன் அனுபபிவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

Machine Learning Engineer – Computer Vision :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

Data Structures, Data Modeling and Software Architecture ஆகியவற்றில் நல்ல திறனுடன் முன்னனுபவமும் இருக்க வேண்டும்.

Machine Learning Engineer – Natural Language Processing :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology/Quantitative field such as Statistics, Operations Research, Mathematic தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

IDEs – Jupyter Notebook, Spyder, Anaconda environments போன்றவற்றில் நல்ல திறனுடன் 2-4 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

Machine Learning – MLOPS :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology/Quantitative field such as Statistics, Operations Research, Mathematic தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

IDEs – Jupyter Notebook, Spyder, Anaconda environments போன்றவற்றில் நல்ல திறனுடன் 2-4 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

Senior Software Engineer – Full Stack Development :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சியுடன் 3 முதல் 5 ஆண்டுகால வரை பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டியது அவசியமானதாகும்.

Data Visualization Engineer :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology/Quantitative field such as Statistics, Operations Research, Mathematic தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணியில் 5+ அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

Data Architect :

Bachelor’s degree in Engineering in Computer Science, Information Technology பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும் 15 வருடங்களுக்கும் அதிகமான அனுபவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

Software Engineer :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும் 7+ வருட பணி அனுபவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

SAS certified Experts / Data Scientists :

BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech in Computer Science/Information Technology தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

Design, Develop, Automate ET பணிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். மேலும் 6+ வருட பணி அனுபவம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை :

ஆர்வமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைய முகவரி மூலம், பணிகளுக்கான தகவல்களையும் அதற்கான பதிவு முகவரியினையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Official PDF Notification – https://tnega.tn.gov.in/assets/pdf/HR_JD.pdf

Back to top button
error: Content is protected !!