ஜனவரி 9 கன்னி ராசிபலன் – மாணவர்கள் உயர்கல்விப் பாதையில் செல்வார்கள்…

கன்னி :

இன்று உங்களுக்கு மிகவும் கடினமான வேலையாக இருக்கும். நீங்கள் ஏதேனும் புதிய வேலையைத் தொடங்கப் போகிறீர்கள் என்றால், அதில் பெற்றோரின் ஆசியைப் பெறுங்கள். வெளிநபர் காரணமாக காதல் வாழ்க்கை வாழ்பவர்களுக்கு இடையே வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம், அதில் நீங்கள் விஷயத்தை கையாள வேண்டியிருக்கும். வியாபாரத்தில் தடைபட்ட பணம் கிடைத்தால் உங்கள் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இருக்காது. வருமானம் அதிகரித்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் உயர்கல்விப் பாதையில் செல்வார்கள்.