ஜனவரி 2 ரிஷபம் ராசிபலன் – முன்னேற்றமான நாளாக இருக்கும்…

ரிஷபம் :

இன்று உங்களுக்கு முன்னேற்றமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் கைகளில் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகள் இருப்பதால் உங்கள் கவலை அதிகரிக்கலாம். இன்று வியாபாரம் செய்பவர்கள் கசப்பை இனிப்பாக மாற்றும் கலையை கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் வேலையை எளிதாக செய்து முடிப்பார்கள். குடும்ப உறவுகளில் நிலவும் விரிசல் குறித்து மூத்த உறுப்பினர்களிடம் பேசலாம்.