ஜனவரி 2 தனுசு ராசிபலன் – சாதாரண நாளாக இருக்கும்…

தனுசு :

இன்று உங்களுக்கு ஒரு சாதாரண நாளாக இருக்கும். உங்கள் பிள்ளையின் வாழ்க்கையைப் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட்டால், பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு போன்ற நல்ல செய்திகளைக் கேட்கலாம், இது உங்கள் மனதை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யும். உங்கள் மனைவியுடன் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் விரிசல் ஏற்படலாம், அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கவலைப்படுவீர்கள்.