ஜனவரி 2 கன்னி ராசிபலன் – கலவையான நாளாக இருக்கும்…

கன்னி :

இன்றைய நாள் உங்களுக்கு கலவையான நாளாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் பகுதி நேர வேலை செய்ய நினைத்தால் அவர்களின் விருப்பம் இன்று நிறைவேறும். பணியிடத்தில் மூத்த அதிகாரிகளின் முழு ஒத்துழைப்பையும் பலன்களையும் பெறுவீர்கள். இன்று நீங்கள் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் உங்கள் பழைய நோய்கள் ஏதேனும் மீண்டும் தோன்றக்கூடும். மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.