ஜனவரி 2 கும்பம் ராசிபலன் – பொருளாதார ரீதியாக நல்ல நாளாக இருக்கும்…

கும்பம் :

இன்று பொருளாதார ரீதியாக நல்ல நாளாக இருக்கும். குழந்தையின் தரப்பிலிருந்து சில மகிழ்ச்சியான தகவல்களைக் கேட்கலாம். குடும்பத்தில் ஒரு மூத்த உறுப்பினரிடம் எதையும் வற்புறுத்த வேண்டாம், இல்லையெனில் அவர் உங்கள் மீது கோபப்படலாம். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு சில நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், அதில் அவர்கள் நல்ல பணம் சம்பாதிக்க முடியும்.