டிசம்பர் 18 தனுசு ராசிபலன் – உங்கள் வீட்டின் சூழ்நிலை மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்கும்‌…

தனுசு :

இன்று உங்களுக்கு ஒரு கலவையான நாளாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் உதவியால், தடைப்பட்ட எந்த ஒரு வேலையும் முடிந்தால் உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். சட்ட விவகாரத்தில் ஏதேனும் தடையாக இருந்திருந்தால், அதுவும் இன்று நீக்கப்படும். வியாபாரத்தில் பண இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகள் இருப்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் வீட்டின் சூழ்நிலை மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் நடத்தையால் மக்களின் இதயங்களை எளிதில் வெல்வீர்கள். மனைவியின் ஆலோசனையுடன் பிள்ளைப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள்.