இந்தியா

தனிமைப்படுத்தட்டவர்களுக்கு 2-டிஜி வழங்கலாம்..

கொரோனாவுக்கு 2-டியோக்ஸி-டி-குளுக்கோஸ் (2-டிஜி) என்ற புதிய மருந்துக்கு, இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியது.

இந்த மருந்தைப் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கடந்த 17ம் தேதி மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது. ஆக்ஸிஜன் உதவியுடன் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் உள்ளவர்களுக்கும், வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளவர்களுக்கும் இம்மருந்தை வழங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: